BÆRUM PIKEKOR

TORS 17. JUNI

KL. BÆRUM PIKEKOR

Formålet med Bærum Pikekor er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god opplæring i musikk og sang. Vi legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter en innsats. Det stilles strenge krav til medlemmer, som det fremgår av vedtekter og reglement. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater. Vi legger også vekt på å at koret skal være et hyggelig sted å være. Og vi ser at mange av våre korister blir hos oss over mange år nettopp på grunn av denne gode kombinasjonen med musikalske utfordringer i et godt sosialt miljø