BÆRUM SANGFESTIVAL

2021


28. AUG - 26. SEPT

VÆRE MED PÅ NESTE FESTIVAL?

SEND KONSERTFORSLAG INNEN

1. NOVEMBER 2021

NESTE KONSERT

SISTE NYTT PÅ INSTAGRAM

Bærum sangfestival en festival som har som mål å være inkluderende og allsidig, en bærekraftig festival for og med

Bærums innbyggere der sang er bindeleddet. 

Den skal være både til inspirasjon og skape sangglede for alle, og derfor ønsker festivalen å omfavne flere av musikkens sjangre.

Festivalen har fokus på å bruke lokale

profesjonelle musikere, unge talenter og amatører.