AVSLUTTEDE ARRANGEMENT 2023

VENNEFORENING


Bli med i vår venneforening

FRIVILLIG

Vi trenger frivillige! Bli med og hjelp oss og få gratis konsert

FØLG OSS PÅ SoMe

Bærum sangfestival en festival som har som mål å være inkluderende og allsidig, en bærekraftig festival for og med

Bærums innbyggere der sang er bindeleddet. 

Den skal være både til inspirasjon og skape sangglede for alle.

Festivalen har fokus på å bruke lokale

profesjonelle sangere, unge talenter og kor.