ARTISTER

DAGFINN ANDERSEN

Baryton

VOI VOI

Thomas og Elin

ØYSTEIN SKRE

bass

FLERE ARTISTER

LEGGES TIL

OPERAKORET

DEN NORSKE OPERA

BÆRUM PIKEKOR

NABI YEON GEISHA

dragartist

CECILIE RØNNING

festivalsjef og sopran

INGEBJØRG KOSMO

mezzo

JULIE YUQUING YE

piano

BÆRUM INTERNASJONALE

KOR

CECILIE ØDEGÅRDEN

festivalsjef og sopran

FRIKK HEIDE-STEEN

artist

CECILIE SCHILLING

sanger og buktaler

IVAR ANTON WAAGAARD

pianist